.

گزارشي ازعناوين پروژه هاي برنامه ميان مدت مديريت عملكرد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني 193 پروژه برنامه پيشرفت جهادي در سازمان جهاد كشاورزي استان ها در اجراي برنامه ميان مدت پيشرفت جهادي (مديريت عملكرد ) در سطح سازمان هاي جهاد كشاورزي استان پس از سلسله جلسات متعدد مسئولين ارشد معاونت، مديران و كارشناسان مركز نوسازي و تحول اداري و پيگيري هاي دبيرخانه برنامه پيشرفت جهادي با همكاري كامل اعضاي شوراي راهبردي سازمان هاي استاني اسناد راهبردي اجراي برنامه پيشرفت جهادي اكثرقريب به اتفاق سازمان هاي جهاد كشاورزي استاني پس از امضاي تفاهم نامه ها نهايي و به سازمان ها ابلاغ شده است. به گزارش دبيرخانه برنامه پيشرفت جهادي و براساس متون اسناد مبادله شده در آغاز دوره ميان مدت حدود 200 پروژه در قالب اجراي برنامه مديريت عملكرد(پيشرفت جهادي) در استان هاي مختلف مصوب گرديد. همزمان با امضاي تفاهم نامه ها و ابلاغ اسناد، اجراي اين پروژه ها از سوي معاونت هاي توسعه مديريت و منابع انساني سازمان هاي استاني و با نظارت معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت و دبيرخانه مركزي برنامه پيشرفت (مركز نوسازي و تحول اداري) آغاز گرديده است.

 عناوين پروژه هاي مصوب و توافق شده استان ها به شرح زير است:

آذربايجان شرقي

1- برنامه جامع آموزش كاركنان 
2- مطالعه و سنجش رضايت شغلي كاركنان 
3- اصلاح و بهبود فرآيندهاي مهم به تعداد 6 مورد 
4- پروژه احداث جايگاه CNG  اختصاصي متوسط درساختمان مركزي سازمان جهادكشاورزي آذربايجانشرقي به ظرفيت 300 خودرو 
5- مطالعه در زمينه ايجاد امكانيات رفاهي در مجتمع شهيدكسايي 
6- پروژه ساماندهي و توسعه حفظ آثار دفاع مقدس(ضبط و ثبت خاطرات 20 نفر از فرماندهان و 4 نفر از رزمندگان و مسئولان محورهاي عكلياتي و 20 نفر از رانندگان سبك و سنگين سنگرسازان بي سنگر در 8سال دفاع مقدس 
7- توسعه وتكميل استخر شنا و سوناي بخار وخشك و با امكانات به ميازن 75 درصد پيشرفت فيزيكي 
8- ثبت خاطرات وتجربه هاي موفق مديريتي  اداري مديران و كاركنان به تعداد 100 نفر 
9- پروژه ايجاد موزه آثار ايثارگران ويادمان شهداء سازمان جهادكشاورزي آذربايجان شرقي 
10- مطالعه و بررسي و احصاء مشاغل وافراد قابل دوركاري
11- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها 
12- پروژه مهندسي مديريت مصرف انرژي در سازمان جهادكشاورزي استان

 
آذربايجان غربي

13ساماندهي و تسريع در واگذاري ها و اصل  44 
14استقرار اتوماسيون اداري (5 شهرستان) 
15مطالعه و بررسي به منظور استقرار چرخه بهره وري 
16تامين مسكن كاركنان 
17- جمع آوري و ساماندهي اسناد و مدارك جنگ جهاد 
18- ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش 
19- مطالعه و بررسي شيوه هاي بهينه سازي مصرف 
20- مطالعه و بررسي روشهاي بهينه سازي نت و رخودروهاي سازمان و اجرايي آن 


اردبيل

21- اصلاح 5 فرايند كليدي سازمان 
22- استقرار نظام آراستگي در مركز و 4 شهرستان 
23- استقرار اتوماسيون اداري يكپارچه در ستاد و 4 شهرستان 
24- تايمري كردن سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي 
25- مطالعه و بررسي جهت شناسايي مشاغل و افراد با سابقه دوركاري 
26- واگذاري20%  وظايف قابل تصدي به بخش غيردولتي 

اصفهان

27- مطالعه و بررسي سنجش رضايت شغلي كاركنان واجراي آن 
28- توانمند سازي كاركنان از طريق ارتقاء شايستگي هاي علمي و فني آنان 
29- شناسايي ، تحليل ، برون سپاري و پيمان سپاري فرآيندهاي قابل واگذاري (15 درصد) 
30- متوازن سازي نيروي انساني 
31- اصلاح و بهبود 5 فرآيند مهم 
32- نگهداشت سيستم مديريت كيفيت سازمان ( ISO9001-2008)
33- استقرار مديريت دانش ( ثبت خاطرات كاركنان با اولويت كاركنان در شرف بازنشستگي ) 

البرز

34- پروژه تعيين اثربخشي دوره هاي آموزشي 
35- طرح توانمند سازي نخبگان 

ايلام

36- تعميرات ساختمانهاي اداري ايوان؛ مهران، آبدانان و دره شهر 
37- فروش واحدهاي مسكوني 
38- تجهيز و نوسازي ساختمان اداري 
39- اصلاح و بهبود 10 فرايند كليدي 

تهران
 
40- پروژه اثربخشي 20 درصد دوره هاي آ موزشي 
41- توانمندسازي منابع انساني 
42- واگذاري 20 وظيفه تصدي گري به بخش غير دولتي 

چهارمحال و بختياري

43- اصلاح وبهبود 2 فرايند خريد تداركات و  نقل و انتقال كاركنان در سازمان
44- واگذاري وظايف نگهداري و تاسيسات ساختمان ، نقليه و ترابري و فضاي سبز به ميزان 50%به بخش غيردولتي
45- فروش 20% اموال مازاد منقول مازاد سازمان 
46- مستندسازي 10% املاك و ساختمانهاي اداري سازمان 

خراسان جنوبي

47- بهبود هرم نيروي انساني 
48- مطالعه و بررسي زمينه اجرايي دوركاري در سطح سازمان 
49- تدوين كتاب زندگينامه وصيت شهداء 
50- جمع آوري و تدوين اسناد ومدارك گردان مهندسي – رزمي امام موسي بن جعفر (ع) 
51- تهيه، جمع آوري وتدوين خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 
52- مرمت و بازسازي سالنهاي ورزشي 

خراسان رضوي

53- طراحي واجراي آسانسور باربربراي ساختمان شماره 1سازمان 
54- مطالعه وطراحي ساختمان اداري شهرستان خليل آباد وسبزوار 
55- بهبود و اصلاح 15 فرآيند سازمان 
56- مديريت دانش و مستند سازي تجارب كاركنان 
57- واگذاري 6 وظيفه تصدي گري به بخش غيردولتي 
58- تهيه بانك اطلاعات وقايع جنگ 

خراسان شمالي

59- تكميل مجموعه ورزشي استخر سرپوشيده(فاز اول- 25%) 
60 - احصاء و اصلاح وبهبود فرايندها 
61- بررسي و شناسايي مشاغل قابل دوركاري و تعيين كارمندان دوركار 

خوزستان

62- اجراي طرح سنجش ميزان رضايت همكاران و بازنشستگان از خدمات رفاهي، ورزشي 
63- بازنگري و اصلاح 50% فرايندها و روشهاي انجام كار كل سازمان 
64- شناسايي،احصاء وظايف قابل واگذاري حوزه معاونت 
65- مطالعه و بررسي و ارائه راهكار در زمينه وضعيت ايثارگران 
66- اجراي نظام آراستگي 5S در ساختمان ستاد 
67- شناسايي املاك و مستغلات 

زنجان

68- اصلاح و بهبود 5 فرآيند اصلي سازمان
69- پروژه تجميع فضاهاي اداري 
70- پروژه مطالعه و برنامه ريزي براي ارتقاء مشاركت پرسنل سازمان 
71- پروژه استقرار و اجراي آراستگي سازماني 
72- واگذاري ايستگاه تحقيقاتي گوسفند نؤادافشاري (قره چريان) 
73- واگذاري سايت توليد نهال گيلوان 
74- احداث سالن ورزشي 16 متري 
75- تجهيز سالن ورزشي ابهر 
76- تجميع انبارهاي سازماني كوشكن) 
77- تجهيز سالن ورزشي خدابنده 
78- تجهيز مركز آرشيو دفاع مقدس 

سمنان

79 - مطالعه و بررسي رضايت شغلي كاركنان 
80- سنجش سطح رضايت ارباب رجوع 
81- استقرار نظام قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات در حوزه معاونت 
82- طراحي بانك اطلاعات نيروي انساني سازمان 
83- استقرار و بكارگيري استاندارد ايزو 9001 
84- ارزيابي سازمان با روش كارگاه پروفرما درقالب پروژه تعالي سازمان 
85- مطالعه، بررسي و استقرار نظام جانشين پروري 
86- واگذاري 30% تصدي گري به بخش غيردولتي 

قم

87- اصلاح و بهبود  فرايند خريد 
89- اصلاح و بهبود  فرايند پرداخت 
90 - اصلاح و بهبود  فرايند نقل و انتقال كاركنان 
91- واگذاري فرايند حقوق ودستمزد 
93- واگذاري فرايند نگهداري تاسيسات 
95 - الكترونيكي كردن فرايند طرح هاي  آبياري تحت فشار 
96 - الكترونيكي كردن فرايند توزيع بچه ماهي 
97- الكترونيكي كردن فرايند تسهيلات بانكي 
98 - الكترونيكي كردن فرايند پاسخ به استعلامات امور اراضي 
99- الكترونيكي كردن فرايند اجراي لوله گذاري اراضي كشاورزي 

كردستان
100- احداث استخر (فازاول-30%) 
101 - احداث فضاي ورزشي و تفريحي درسطح استان 
102- احداث يادمان شهداي جهادگر در منطقه مريوان 
103- مميزي سيستم مديريت كيفيت ISOدر سطح شهرستان 
104- بازمهندسي 5 فرايند كليدي سازمان 

كرمانشاه

105- استقرار EFQM 
106- استقرار ISO 9001,2008 
107- مطالعه، بررسي و اجراي مشاغل مناسب جهت دوركاري 
108- تكميل و تجهيز ساختمان هاي اداري سازمان 
109- تجهيز،نوسازي و تكميل مكانهاي ورزشي 
110- تعيين شاخص هاي بهره وري منابع انساني 
111- آسيب شناسي رفتاري كاركنان 
112- رضايت شغلي كاركنان 
113- سنجش ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از سازمان 

كهكيلويه و بويراحمد

114- بررسي و شناسايي مشاغل قابل دوركاري و تعيين كارمندان دوركار 
115- سنجش رضايت شغلي كاركنان 
116- احداث سالن ورزشي گچساران 
117- احداث سالن ورزشي بهمئي 
118- احداث سالن ورزشي كهگيلويه 
119- احداث زمين فوتبال گچساران 
120- تجهيز سالن ورزشي سازمان 
121- مطالعه و انجام نظرسنجي از ارباب رجوع 
122- تعيين شاخصهاي بهره برداري منابع انساني 

گلستان

123- مطالعات مربوط به ساماندهي فضاهاي اداري ستاد سازمان 
124- بررسي و اصلاح 5 فرايند كليدي 
125- تعيين واجراي قيمت تمام شده فعاليتها وخدمات (هزينه) شهرستان علي آّباد كتول و آق قلا در حوزه اعتبارات هزينه اي 
126- ساخت سالن شناي كاركنان سازمان (طراحي و گودبرداري) 
127- بررسي و شناسايي مشاغل قابل دوركاري و انتخاب كارمندان دوركار 

گيلان

128- ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت 
129- راه اندازي آموزش غيرحضوري درخصوص بهبود مديريت 
130- تعمير ساختمانها و تجهيز ملزومات اداري 
131- تدوين كتاب زندگينامه شهداي جهاد كشاورزي 
132 - بررسي و انجام فرآيند قيمت تمام شده در واحدهاي سازماني 
133- پرورش مديران فردا از طريق شناسايي، آموزش و بكارگيري 

مازندران

134- استقرار اتوماسيون اداري در شهرستانها 
135- واگذاري وظايف به بخش غيردولتي (10 درصد) 
136- تكميل و نهايي نمودن استخر و سالن ورزشي 
137- احداث گيشه ارائه خدمات به ارباب رجوع 
138- احصاء اصلاح وبهبود 5 فرآيند كليدي 
139- مطالعه ، تبيين و نشرآثار ارزشهاي دفاع مقدس 

مركزي

140- طراحي فرايند واگذاري 4درصد وظايف تصدي گري 
141- تدوين مكانيزم تكريم ارباب رجوع 
142- اصلاح 5 فرآيند با اهميت 
143- سنجش رضايت شغلي كاركنان 
144- طرح بهبود و ارتقاء نظام پيشنهادات سازمان 
145- مطالعه و استقرار مديريت دانش 
146- تدوين و بكارگيري استانداردهاي مصرف 
147- مستندسازي عملكرد پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد استان مركزي در دوران دفاع مقدس 

هرمزگان

148- اصلاح ساختار منابع انساني سازمان 
149- ارتقاء سلامت جسمي ورواني كاركنان 
150- واگذاري وظايف به بخش خصوصي 
151- استقرار نظام آراستگي فضاي اداري 
152- مطالعه و تبيين جانشين پروري 
153- استقرار  مدل تعالي سازماني (EFQM) 
154- اصلاح و بهبود فرآيندهاي سازمان 

همدان

155- استقرارنظام آراستگي سازمان(5s) 
156- مطالعه وتدوين نظام جانشين پروري 
157- اصلاح وبازمهندسي 5 عنوان فرايند 
158- سنجش واندازه گيري ميزان رضايت شغلي كاركنان 
159- شناسايي گلوگاه هاي فساد

يزد

160- سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان
161- اصلاح و بازمهندسي 3 فرايند كليدي سازمان
162- سنجش ميزان رضايت مراجعين
163- تهيه نرم افزار ذخيره سازي سوابق ايثارگران
164- برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز مديران و كاركنان


لرستان
165- نصب وراه اندازي سيستم آسانسورساختمان اداري سازمان
166- بررسي و شناسايي مشاغل قابل دوركاري و تعيين كارمندان دوركار
167- تهيه و تدوين تاريخ و جغرافيا پشتيباني مهندسي جنگ جهاد لرستان در دوران دفاع مقدس
168- ساماندهي فضاي اداري ساختمانهاي اداري سازمان  با الويت تجميع (فاز اول)
169- نصب وراه اندازي سيستم دوربين هاي مداربسته ساختمان اداري سازمان
170- تكميل و تجهيز و راه اندازي مجتمع فرهنگي ورزشي شهداي جهاد كشاورزي

فارس

171- مطالعه و بررسي سنجش رضايت شغلي كاركنان
172- سنجش سطح رضايت ارباب رجوع
173- استقرار نظام قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات در حوزه معاونت
174- طراحي و بانك اطلاعات نيروي انساني سازمان
175- ارزيابي سازمان با روش كارگاه پروفرما درقالب پروژه تعالي سازمان
176- استقرار و بكارگيري استاندارد ISO9000 در سازمان
177- مطالعه و بررسي و استقرار نظام جانشين پروري
178- واگذاري 30% تصدي گري به بخش خصوصي

سيستان و بلوچستان

179- اصلاح و بهبود 5 فرايند با اهميت و كليدي
180- استقرار نظام آراستگي فضاهاي اداري (5s)
181- تجميع و ساماندهي انبارها و فضاهاي اداري
182- شناسايي و اولويت بندي وظايف قابل واگذاري

ايلام

183- تعميرات ساختمانهاي اداري ايوان، مهران، آبدانان ودره شهر
184- فروش واحدهاي مسكوني
185- تجهيز و نوسازي ساختمان اداري
186- اصلاح و بهبود 10 فرايند كليدي

قزوين

187- طراحي و تدوين نيازسنجي هاي 360 درجه با تكيه بر ديدگاه هاي سازمان، واحد تخصصي و كاركنان (فاز اول از پروژه سه ساله نظام جامع مديريت عملكرد كاركنان)
188- طراحي و استقرار ساختار فرآيند مديريت سرمايه فكري سازمان (دو ساله)
189- استقرار، نگهداري و بروزرساني بانك اطلاعاتي ايثارگران و يا تلفيق نيازهاي موضوعه در سيستم يكپارچه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
190- تدوين، پياده سازي و استقرار سيستم يكپارچه منابع انساني سازمان (سه ساله)
191- اجراي فاز اول تدوين و هدفمندكردن زيرساختارهاي فناوري اطلاعات جهت پيگيري موارد مورد نياز كاركنان در تسويه حساب (پروژه دو ساله)
192 - سنخش و اندازه گيري متغير فرسودگي شغلي كاركنان و ارائه گزارش تحليلي – تفكيكي
193- بهبود 20درصدي شكاف صف و ستاد از نظر ساختاري


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.